Ống thép đen, Ống tuýp

Đường kính: D27, 34, 42, 49, 60

Chiều dày: 1.8ly, 2ly

thep-ong

Thép Ống Đen

Tất cả thép ống đều sản xuất đạt chuẩn chất lượng.

Giá ống thép tham khảo: 

ĐK NGOÀI           

KL/CÂY

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

Ø 19.1 x 0.6 ly

    1.248

       17.30

            21.590

Ø 19.1 x 0.7 ly

    1.956

       17.30

            33.839

Ø 19.1 x 0.8 ly

    2.232

       17.30

            38.614

Ø 19.1 x 0.9 ly

    2.508

       17.30

            43.388

Ø 19.1 x 1.0 ly

    2.778

       17.30

            48.059

Ø 19.1 x 1.1 ly

    3.054

       17.00

            51.918

Ø 19.1 x 1.2 ly

    3.324

       17.00

            56.508

Ø 19.1 x 1.4 ly

    3.864

       17.00

            65.688

Ø 19.1 x 1.5 ly

    4.134

       17.00

            70.278

Ø 21 x 0.9 ly

    2.760

       17.00

            46.920

Ø 21 x 1.0 ly

    3.060

       17.00

            52.020

Ø 21 x 1.1 ly

    3.360

       17.00

            57.120

Ø 21 x 1.2 ly

    3.660

       17.00

            62.220

Ø 21 x 1.4 ly

    4.260

       17.00

            72.420

Ø 21 x 1.5 ly

    4.554

       17.00

            77.418

Ø 21 x 1.7 ly

    5.148

       17.00

            87.516

Ø 21 x 1.8 ly

    5.442

       17.00

            92.514

Ø 21 x 2.0 ly

    6.024

       17.00

          102.408

Ø 27 x 0.9 ly

    3.558

       17.00

            60.486

Ø 27 x 1.0 ly

    3.948

       17.00

            67.116

Ø 27 x 1.1 ly

    4.338

       17.00

            73.746

Ø 27 x 1.2 ly

    4.728

       17.00

            80.376

Ø 27 x 1.4 ly

    5.502

       17.00

            93.534

Ø 27 x 1.5 ly

    5.886

       17.00

          100.062

Ø 27 x 1.7 ly

    6.654

       17.00

          113.118

Ø 27 x 1.8 ly

    7.038

       17.00

          119.646

Ø 27 x 2.0 ly

    7.800

       17.00

          132.600

Ø 34 x 0.9 ly

    4.986

       17.00

            84.762

Ø 34 x 1.0 ly

    4.986

       17.00

            84.762

Ø 34 x 1.1 ly

    5.478

       17.00

            93.126

Ø 34 x 1.2 ly

    5.970

       17.00

          101.490

Ø 34 x 1.4 ly

    6.954

       17.00

          118.218

Ø 34 x 1.5 ly

    7.440

       17.00

          126.480

Ø 34 x 1.7 ly

    8.418

       17.00

          143.106

Ø 34 x 1.8 ly

    8.904

       17.00

          151.368

Ø 34 x 2.0 ly

    9.876

       17.00

          167.892

Ø 34 x 2.3 mm

  11.322

       17.00

          192.474

Ø 34 x 2.5 mm

  12.282

       17.00

          208.794

Ø 34 x 2.8 mm

  13.716

       17.00

          233.172

Ø 34 x 3.0 mm

  14.670

       17.00

          249.390

Ø 42 x 0.8 mm

    4.944

       17.00

            84.048

Ø 42 x 0.9 mm

    5.556

       17.00

            94.452

Ø 42 x 1.0 mm

    6.168

       17.00

          104.856

Ø 42 x 1.1 mm

    6.780

       17.00

          115.260

Ø 42 x 1.2 mm

    7.392

       17.00

          125.664

Ø 42 x 1.4 mm

    8.610

       17.00

          146.370

Ø 42 x 1.5 mm

    9.216

       17.00

          156.672

Ø 42 x 1.7 mm

  10.428

       17.00

          177.276

Ø 42 x 1.8 mm

  11.034

       17.00

          187.578

Ø 42 x 2.0 mm

  12.240

       17.00

          208.080

Ø 42 x 2.3 mm

  14.046

       17.00

          238.782

Ø 42 x 2.5 mm

  15.240

       17.00

          259.080

Ø 42 x 2.8 mm

  17.034

       17.00

          289.578

Ø 42 x 3.0 mm

  18.222

       17.00

          309.774

Ø 49 x 0.8 mm

    5.772

       17.00

            98.124

Ø 49 x 0.9 mm

    6.486

       17.00

          110.262

Ø 49 x 1.0 mm

    7.206

       17.00

          122.502

Ø 49 x 1.1 mm

    7.920

       17.00

          134.640

Ø 49 x 1.2 mm

    8.634

       17.00

          146.778

Ø 49 x 1.4 mm

  10.056

       17.00

          170.952

Ø 49 x 1.5 mm

  10.770

       17.00

          183.090

Ø 49 x 1.7 mm

  12.192

       17.00

          207.264

Ø 49 x 1.8 mm

  12.900

       17.00

          219.300

Ø 49 x 2.0 mm

  14.310

       17.00

          243.270

Ø 49 x 2.3 mm

  16.428

       17.00

          279.276

Ø 49 x 2.5 mm

  17.832

       17.00

          303.144

Ø 49 x 2.8 mm

  19.932

       17.00

          338.844

Ø 49 x 3.0 mm

  21.330

       17.00

          362.610

Ø 60 x 1.0 mm

    8.832

       17.00

          150.144

Ø 60 x 1.1 mm

    9.708

       17.00

          165.036

Ø 60 x 1.2 mm

  10.584

       17.00

          179.928

Ø 60 x 1.4 mm

  12.336

       17.00

          209.712

Ø 60 x 1.5 mm

  13.212

       17.00

          224.604

Ø 60 x 1.7 mm

  14.958

       17.00

          254.286

Ø 60 x 1.8 mm

  15.828

       17.00

          269.076

Ø 60 x 2.0 mm

  17.568

       17.00

          298.656

Ø 60 x 2.3 mm

  20.172

       17.00

          342.924

Ø 60 x 2.5 mm

  21.900

       17.00

          372.300

Ø 60 x 2.8 mm

  24.492

       17.00

          416.364

Ø 60 x 3.0 mm

  26.208

       17.00

          445.536

Ø 76 x 1.1 mm

  12.312

       17.00

          209.304

Ø 76 x 1.2 mm

  13.428

       17.00

          228.276

Ø 76 x 1.4 mm

  15.654

       17.00

          266.118

Ø 76 x 1.5 mm

  16.764

       17.00

          284.988

Ø 76 x 1.7 mm

  18.984

       17.00

          322.728

Ø 76 x 1.8 mm

  20.088

       17.00

          341.496

Ø 76 x 2.0 mm

  22.302

       17.00

          379.134

Ø 76 x 2.3 mm

  25.614

       17.00

          435.438

Ø 76 x 2.5 mm

  27.822

       17.00

          472.974

Ø 76 x 2.8 mm

  31.116

       17.00

          528.972

Ø 76 x 3.0 mm

  33.312

       17.00

          566.304

Ø 90 x 1.2 mm

  15.912

       17.00

          270.504

Ø 90 x 1.4 mm

  18.552

       17.00

          315.384

Ø 90 x 1.5 mm

  19.872

       17.00

          337.824

Ø 90 x 1.7 mm

  22.506

       17.00

          382.602

Ø 90 x 1.8 mm

  23.820

       17.00

          404.940

Ø 90 x 2.0 mm

  26.448

       17.00

          449.616

Ø 90 x 2.3 mm

  30.378

       17.00

          516.426

Ø 90 x 2.5 mm

  33.000

       17.00

          561.000

Ø 90 x 2.8 mm

  36.918

       17.00

          627.606

Ø 90 x 3.0 mm

  39.528

       17.00

          671.976

Ø 114 x 1.4 mm

  23.526

       17.00

          399.942

Ø 114 x 1.5 mm

  25.194

       17.00

          428.298

Ø 114 x 1.7 mm

  28.542

       17.00

          485.214

Ø 114 x 1.8 mm

  30.210

       17.00

          513.570

Ø 114 x 2.0 mm

  33.546

       17.00

          570.282

Ø 114 x 2.3 mm

  38.550

       17.00

          655.350

Ø 114 x 2.5 mm

  41.874

       17.00

          711.858

Ø 114 x 2.8 mm

  46.860

       17.00

          796.620

Ø 114 x 3.0 mm

  50.184

       17.00

          853.128