Thép hộp vuông: 100 x 100 x 2ly

Thép hôp vuông: 100 x 50 x 2ly

Thép hộp vuông: 50 x 50 x 2ly

thep-hop

Thép hộp vuông

Công ty Thiết bị xây dựng Phoenix chuyên cung cấp các loại thép hộp xây dựng, tất cả các kích thước, thép hộp đen và thép hộp kẽm.