GIÀN GIÁO NÊM VIỆT FORM, GIÀN GIÁO NÊM ỐNG 49, DÀN GIÁO NÊM CHỐNG 49

Dàn Giáo Phượng Hoàng chuyên sản xuất dàn giáo nêm, cây chống nêm, kích tăng U, coppha…phục vụ cho ngành xấy dưng trong và ngoài nước
 HỆ GIÀN GIÁO NÊM, GIÀN GIÁO NÊM hay còn gọi là HỆ GIÀN GIÁO VIETFORM đang sử dụng nhiều và rộng rãi nhất, bao gồm thanh chống đứng, các thanh giằng ngang liên kết
– Thanh chống nêm đứng :
+ Ống thép tròn D49, dày 2.0ly, một vài công ty cần tải trọng lớn cho chuyên ngành riêng xài 2.5ly

Hệ giáo nêm vietform

+ Chiều dài thanh chống nêm đứng: 0.5m; 1.0m; 1.5m; 2.0m; 2.5m.
+ Các nêm gắn trên cây chống đứng dày 4ly

Tai giằng giáo nêm vietform

– Thanh giằng ngang:
+ Ống thép tròn D42, dày 2ly
+ Thanh giằng  ngang có chiều dài phổ biến: 0.5m; 1.0m; 1.5m

Giáo nêm vietform tại công trình

– Thanh chống đà:
+ Thép ống tròn D42, dài 1.2m, dày 2ly
+ Thanh chống đà giúp bổ trợ cho cây chống đứng kết cấu và cây chống đứng để tăng điểm chống dầm, chống đà

Giàn giáo nêm vietform chống sàn

– Thanh chống consol: Khung tam giác chuyên dùng để chống vách

Hệ giàn giáo vietform chống sàn bê tông

Hình ảnh thực tế công trình