Giàn giáo chén kết cấu bao gồm:
Cây chống đứng độ dài đúng cao độ sàn bê tông, thông thường là 1.0m;1.5m; 2.0m
Giăng ngang tạo các liên kết các cây chống đứng tạo thành hệ khung với nhau
Tại sao gọi là giàn giáo chén vì cấu tạo tại các điểm liên kết kiểu hình chén, hay gọi giàn  giáo cuplock