Cách lắp đặt giàn giáo đĩa
prev
  • Cách lắp đặt giàn giáo đĩa
next

LẮP DỰNG HỆ GIÁO RINGLOCK

LẮP RÁP GIÁO CHỐNG ĐĨA PHƯỢNG HOÀNG

Đặt hàng

Chi tiết

Để lắp dựng hệ giàn giáo đĩa đảm bảo công tác an toàn thi Công ty Phượng Hoàng gợi ý thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Định vị kích chân và điều chỉnh độ cao lắp giàn giáo.

- Bước 2: Lắp đầy đủ các cây chống và thanh giằng ngang.

- Bước 3: Lắp chống đà và chống consol.

- Bước 4: Lắp kích U và điểu chỉnh cao độ để đặt hệ đỡ coppha